Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld, doordat hij niet tijdig dood wist te gaan - Cees Buddingh

Kunstgalerij

Kunstwerken te koop

kunstgalerijEen kunstgalerij is een aaneenschakeling van een aantal kamers waar kunstwerken, zoals bv schilderijen, worden tentoon gesteld. Meestal worden de kunstwerken daar ook te koop aangeboden. Het kan zijn dat er in een kunstgalerij enkel kunstwerken van 1 bepaalde kunstenaar worden tentoon gesteld, men spreekt dan over "exclusiviteit". Meestal worden er in 1 galerij kunstwerken van verschillende kunstenaars tentoon gesteld en meestal zijn al deze kunstwerken dan ook daar te koop!. Dit lokt ook meer bezoekers. Een kunstgalerij bevindt zich meestal in een grote stad met vele bezoekers. Als een kunstwerk verkocht wordt, moet de kunstenaar een commisie betalen aan de galerij. Deze commissie kan gaan van 20% tot 50% van de waarde van het kunstwerk. Sommige galerijen gaan anders te werk: ze vragen een betaling op voorhand voor een bepaalde duur.

Kunstgalerij Start to Art te Grobbendonk: